Galavečer s Českou kvalitou 2016

Přehled oceněných výrobků a služeb na Galavečeru s Českou kvalitou najdete zde.

Komfortní obuv - nová značka v programu

Do Programu Česká kvalita byla přijata nová značka kvality Komfortní obuv. Tiskovou zprávu najdete zde

Galavečer s Českou kvalitou 2015

Přehled oceněných výrobků a služeb na Galavečeru s Českou kvalitou najdete zde.

Garance objektivity

Nejvyšším orgánem Porgramu Česká kvalita je Řídící výbor. Jeho členy jsou zástupci zainteresovaných vládních, spotřbitelských organizací, podnikatelských sdružení a svazů a nevládních organizací zabývajících se kvalitou. Zastoupení mají i správci značek.   

Dokumenty

Odkazy

Podstránky