Czech Made má nového správce

Novým správcem značky CZECH MADE je od léta Česká společnost pro jakost. 

Galavečer s Českou kvalitou 2017

Patnáctý ročník Galavečera s Českou kvalitou proběhl 21. listopadu ve Švandově divadle v Praze. Přehled oceněných výrobků a služeb najdete zde.

Nová značka v programu

Do Programu Česká kvalita byla přijata nová značka ŽIVOTNOST PLUS.

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů (SČS) výrobkům či službám, pro které výrobce/poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.

 

Historie

Program vznikl v roce 2002 na zákadě usnesení vlády ČR č. 685 z 26. června 2002 jako reakce na stále častěji se do popředí dostávající problematiku ochrany spotřebitele v České republice.  Spotřebitel je v koloběhu zboží a služeb stále nejslabším článkem. Hlavním cílem vzniku programu bylo zajistit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních produktů a služeb na našem trhu a umožnit jim lepší orientaci v nabídce a vést  je k lepší orientaci na kvalitní zboží.  Dalším cílem bylo vytvořit věrohodný systém značek, který by čelil velkému množství všelijakých pseudoznaček, kterých se v minulých letech objevovalo velké množstvní a které  se na našem trhu, bohužel, objevují dodnes. Program vychází z obdobných programů značení výrobků a služeb  v Evropě.

Značky v programu:

2002 - BIO Produkt*, CZECH MADE, ČSN - TEST*, Ekologicky šetrný výrobek, ESČ, QZ - Zaručená kvalita

2003 - OOPP*, CG, Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě - Žirafa, Pečeť jakosti*, Tesco - program kvality*, Pyramida bezpečnosti*, Nákup bez obav (dnes Apek - certifikovaný obchod), METRO QUALITY (dnes HORECA Select)

2004 - Program kvality Carrefour*

2005 - Podporované zaměstnávání*, Kvalitní a bezpečná montáž

2006 - Česká kvalita nábytek, SZUTEST - Product tested, Bezpečná a kvalitní hračka

2007 - Certifikované služby IT, Bezpečné hračky

2008Ekologicky šetrná služba (rozšíření značky Ekologicky šetrný výrobek)

2010 - Práce postižených, Q21 - prodejna 21. století*, Osvědčeno pro stavbu

2011 - Hřiště, sportoviště, tělocvična - Ověřený provoz

2013 - Značka kvality v sociálních službách

2014 - ITC certifikovaná kvalita

2015 - Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, Diamantovál iga kvality

2016 - Komfortní obuv

2017 - Životnost Plus

* Tyto značky nejsou již součástí programu Česká kvalita