Galavečer s Českou kvalitou 2017

Patnáctý roční Galavečera s Českou kvalitou proběhl 21. listopadu ve Švandově divadle v Praze. Přehled oceněných výrobků a služeb najdete zde.

Nová značka v programu

Do Programu Česká kvalita byla přijata nová značka ŽIVOTNOST PLUS.

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů (SČS) výrobkům či službám, pro které výrobce/poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.

 

Galavečer s Českou kvalitou 2016

Přehled oceněných výrobků a služeb na Galavečeru s Českou kvalitou najdete zde.

Kontakt

Národní středisko podpory kvality - Program Česká kvalita

Ing. Jan Taraba,  tel.: +420 221 082 637

ředitel NIS-PK, místopředseda Řídícího výboru Programu Česká kvalita

David Kubla, tel.: +420 221 082 636

odborný pracovník

Adresa: Novotného lávka 200/5, 110 00  Praha 1

e-mail: nis-pk@csq.cz 

mapa: zobrazit mapu s označením