Galavečer s Českou kvalitou 2017

Patnáctý roční Galavečera s Českou kvalitou proběhl 21. listopadu ve Švandově divadle v Praze. Přehled oceněných výrobků a služeb najdete zde.

Nová značka v programu

Do Programu Česká kvalita byla přijata nová značka ŽIVOTNOST PLUS.

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů (SČS) výrobkům či službám, pro které výrobce/poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.

 

Galavečer s Českou kvalitou 2016

Přehled oceněných výrobků a služeb na Galavečeru s Českou kvalitou najdete zde.

Nová značka v programu