Galavečer s Českou kvalitou 2017

Patnáctý roční Galavečera s Českou kvalitou proběhl 21. listopadu ve Švandově divadle v Praze. Přehled oceněných výrobků a služeb najdete zde.

Nová značka v programu

Do Programu Česká kvalita byla přijata nová značka ŽIVOTNOST PLUS.

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů (SČS) výrobkům či službám, pro které výrobce/poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.

 

Galavečer s Českou kvalitou 2016

Přehled oceněných výrobků a služeb na Galavečeru s Českou kvalitou najdete zde.

Tiskový servis

Tiskový servis je určen pro všechny pracovníky médií, kteří mají zájem poskytovat informace o Programu Česká kvalita.

V této části informačního serveru Programu Česká kvalita najdete pozvánky na tiskové konference, tiskové zprávy a zajímavé informace, včetně fotografií, které můžete použít pro svou práci.
V případě zájmu o zaslání loga Programu Česká kvalita nebo některé ze značek v porgramu, případně získaní dalších informací kontaktujte:

David Kubla
tel. +420 221 082 636
e-mail: kubla@csq.cz  

Podstránky