Certifikované služby IT

Certifikované služby IT

Smyslem zavedení značky je vyjádřit skutečnost, že držitel značky poskytuje službu na dobré úrovni, která vyhovuje požadavkům EU. Potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti informačních technologií službu, jejíž kvalita je ověřena nezávislou třetí stranou.

Informační technologie – Management služeb

ČSN ISO/IEC 20000 je prvním celosvětovým standardem určeným přímo managementu služeb IT.  Popisuje integrovaný soubor řídících procesů pro efektivní dodávání služeb IT byznysu a zákazníkům. Norma ČSN ISO/IEC 20000 doplňuje procesní přístup definovaný v rámci publikační řady ITIL (Information Technology Infrastructure Library), která představuje soubor nejlepších praktik v rámci managementu služeb IT.  

Odkazy