Česká kvalita - Nábytek

Česká kvalita - Nábytek

Česká kvalita Nábytek – značka umožňuje jednoznačně a jednoduše identifikovat tuzemskou výrobní nábytkářskou společnost, která byla přezkoumána kvalifikovanou institucí z hlediska kvality poskytované služby „zakázková výroba nábytku“. Nebo značka označuje výrobek, který byl nezávislou odbornou  institucí prověřen co do kvality, užitné hodnoty a bezpečnosti. 

Asociace českých nábytkářů

Na Poříčí 12, Praha 1

tel.: 222 213 640

www.ceska-kvalita-nabytek.cz

Odkazy