CG

CG

Značka CG je značka kvality prokazující uživatelům a spotřebitelům shodu s požadavky na bezpečnost, funkčnost a kvalitu výrobků. Značka kvality CG je zapsána v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Značka je vlastnictvím GAS s.r.o. Užívání značky kvality CG nijak nevylučuje užívání označení CE nebo značky shody s normou.  

Základními požadavky na plynová zařízení je jejich bezpečnost a spolehlivost. Splnění těchto požadavků se dá zajistit pouze komplexním posouzením kvality, tj. bezpečnosti, provozu-schopnosti a spolehlivosti. K tomuto účelu byl založen Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. (CO). Certifikační orgán GAS s.r.o. splnil akreditační kritéria podle ČSN EN 45011 a prokázal, že je odborně způsobilý k objektivní a nezávislé certifikaci a byl Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. akreditován jako certifikační orgán č. 3098 pro certifikaci výrobků v plynárenství. 

Odkazy