CZECH MADE

CZECH MADE

Značka kvality CZECH MADE spotřebiteli poskytuje jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu, logo této značky je garancí kvality nakupovaného zboží. Kvalita každého výrobku i služby je vždy podrobena zkoumáním nezávislé akreditované zkušebny. Značka CZECH MADE byla v roce 2002 jako jedna z prvních přijata do vládou ČR garantovaného Programu Česká kvalita. Značka má v České republice již dlouholetou tradici. Od roku 1993 je udělována pro výrobky vyráběné v rámci nejrůznějších odvětví. V roce 1995 rozšířila svou působnost a začala být udělována i za oblast služeb. Jedná se o značku komplexní, kdy na rozdíl od certifikace systémů kvality se zaměřuje i na spokojenost zákazníka.

Pravidla pro udělování:

Značka je propůjčována na dva roky, po tomto období lze prodloužit na další dvouleté období. Během platnosti užívání značky je standardně 1x prováděna kontrola plnění kritérií. V případě stížnosti je možné provést i neplánovanou kontrolu a předmět stížnosti řádně prověřit.

Odkazy