Diamantová liga kvality

Diamantová liga kvality

Ocenění maloobchodních prodejen prokazující přidanou hodnotu pro zákazníka z hlediska nabídky kvalitního zboží a poskytovaných služeb. Společný projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu a Ministerstva průmyslu a obchodu pro soutěžení a následné oceňování prodejen a dalších subjektů v rámci SOCR z hlediska jejich kvalitní služby zákazníkům. Účelem soutěžení a následného slavnostního oceňování malo/velko-obchodních prodejen na národní úrovni je šíření dobrého jména českého maloobchodu a obecně pozitivního vnímání prodejců působících na území ČR většinovou populací. 

Soutěž DLK je od třetího ročníku již rozšířena, vedle modelu soutěžení pro prodejny s  prodejem potravin a segmentu prodejen nepotravinářského zboží (elektro, drogerie, kosmetika, oděvy, obuv, nábytek, koupelny, kuchyně, atd.) také o model malo-formátové prodejny (venkovské či specializované prodejny).

Odkazy