Ekologicky šetrný výrobek/služba

Ekologicky šetrný výrobek/služba

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni.

V České republice se udělují tři typy ekoznaček: Ekologicky šetrný výrobek, Ekologicky šetrná služba a Ekoznačka EU.

Ekoznačky přinášejí spotřebiteli:

- věrohodnou a srozumitelnou informaci o vlastnostech výrobku a o jeho vlivu na životní prostředí,

- záruku, že u označeného výrobku jsou omezeny nepříznivé vlivy na životní prostředí,

- záruku zdravotní nezávadnosti a kvality produktu,

- snadnější orientaci na trhu v široké škále téměř rovnocenných výrobků se stejnou funkcí,

- úsporu peněz, protože je zaručena jejich kvalita a trvanlivost.

Ekoznačky umožňují spotřebiteli nakupovat s jistotou. Věrohodnost ekoznaček je garantována Ministerstvem životního prostředí.  

Loga ekoznačení České republiky a Evropské unie: 

      

 Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů.

Spektrum certifikovaných, tzn. ekoznačkou označených,  ekologicky šetrných výrobků/služeb je velmi široké – od vodou ředitelných nátěrových hmot, přes teplovodní kotle, papírenské výrobky a čisticí prostředky až po ekologicky šetrné služby, které nabízí turistický ruch či školství.

Pravidelně aktualizovaný seznam všech označených produktů i požadavků (kritérií), které musí takové produkty splňovat, najdou zájemci v databázi označených produktů  na internetových stránkách www.ekoznacka.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, zprostředkovává udělování všech tří uvedených typů ekoznaček.   

Odkazy