ESČ

ESČ

Základním službou Elektrotechnického zkušebního ústavu je zkoušení a certifikace výrobků, jejichž výsledkem je certifikát s právem uvádět na výrobku značku ESČ. Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Je to jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 75 let nepřetržité existence prakticky nezměnil. ESČ je symbolem pro bezpečný výrobek, který je znám a žádán jak odbornou, tak i laickou veřejností.

Značka ESČ je současně zapsána u Evropské normalizační komise CENELEC jako česká značka shody s normami na elektrickou bezpečnost a je zcela rovnocenná ostatním značkám významných světových zkušeben. Na jejím základě lze za výhodné ceny získat mezinárodně platné certifikáty a značky shody.

Pro získání značky ESČ je nutné provést zkoušky výrobku v rozsahu typové zkoušky a inspekci u výrobce, zaměřenou na kontroly bezpečnosti výrobku prováděné ve výrobě. Značku ESČ lze získat prakticky na všechny skupiny elektrotechnických výrobků, jejichž zkoušky náš ústav nabízí. 

Odkazy