Hřiště - Sportoviště - Tělocvična - Ověřený provoz

Hřiště - Sportoviště - Tělocvična - Ověřený provoz

Značka „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“ je udělována hřištím, sportovištím, tělocvičnám a podobným zařízením využívaných dětmi anebo mládeží. Protože podmínkou pro udělení licence je, že provozovatel zařízení prokáže pravidelné nezávislé ověřování bezpečnosti provozu, je značkadůvěryhodnou informací pro všechny osoby, které přicházejí do styku s provozovaným dětským hřištěm, sportovištěm atp., jež je nositelem této značky, že toto provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu.

Vlastníkem značky je konsorcium složené ze Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS), Profesní komory SOTKVO a Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. Seznam bezpečných hřišť a více podrobností k podmínkám udělení licence na používání značky nalezne zájemce na stránkách www.overenehriste.cz.

Správce značky:

Kabinet pro standardizaci, o. p. s.

Pod Altánem, 99/103, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

tel.: +420 602 561 856  

e-mail: normy@regio.cz  

www.overenehriste.cz

Odkazy