ITC certifikovaná kvalita

ITC certifikovaná kvalita

Značka informuje koncového spotřebitele o skutečnosti, že výrobek byl podroben nestrannému posouzení a toto posouzení bylo úspěšné. Značka podporuje tržní prosazení kvalitních výrobků na úkor těch s minimální bezpečností a popř. těch, které mají kolísavou úroveň kvality. Značka je srozumitelná a je dobrým vodítkem zejména tam, kdy nelze kvalitu odlišit na první pohled. Díky pravidelnému kontrolnímu mechanismu po dobu platnosti licence je značka, mimo jiné, také garancí dodržování stálosti vlastností certifikovaného výrobku. Ve spolupráci s programem Česká kvalita se značka zřetelně odlišuje od značek privátních a samo-certifikačních bez účasti nezávislé strany (zkušebna, certifikační orgán).

Důležitým aspektem značky je ověřování spokojenosti distributorů, prodejců a spotřebitelů s výrobkem označeným značkou „ITC certifikovaná kvalita“. Licence na značku je udělována na dobu 3 let a její platnost je omezena lhůtou expirace a výsledky kontrol prováděnými v rámci dohledu nad stabilitou kvality.

Značka je určena pro různé typy výrobků a jejich rozsah je omezen akreditací certifikačního orgánu pro výrobky působícího při ITC. Jako nejvhodnější oblasti pro využití značky jsou považovány následující produktové skupiny:

 • stavební výrobky
 • elektrické výrobky
 • výrobky ve styku s potravinami
 • výrobky pro domácnost
 • nábytek
 • textilní výrobky
 • kožedělné výrobky a obuv
 • výrobky pro děti
 • vybavení dětských hřišť
 • sportovní výstroj a výzbroj
 • osobní ochranné prostředky
 • kancelářské produkty

Odkazy