Kvalitní a bezpečná montáž

Kvalitní a bezpečná montáž

Značka Kvalitní a bezpečná montáž vznikla v roce 2005 na základě požadavku a ve spolupráci s Unií elektrotechniků ČR. Vyjadřuje skutečnost, že držitel značky poskytuje služby, které jsou na dobré úrovni a které vyhovují požadavkům EU a že tato skutečnost je prověřena třetí nezávislou stranou.

Udělení značky potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti elektromontážních prací službu, která je:

  • Provedena kompetentním personálem

  • Bezpečná a ověřená zkouškami podle platných předpisů

  • Využívá kvalitních a spolehlivých komponentů

  • Provedena postupem šetrným pro životní prostředí a bezpečným pro zpracovatele

  •  Požadavky na držitele značky vycházejí z principů, které jsou v Evropě uznávány pro tento druh služeb.

  Jaký je přínos Značky pro uživatele služeb?

  • Záruka poskytnutí kvalitních a odborných služeb

  • Záruka standardních postupů a výsledků poskytování služeb

  • Záruka dodržení ekologických požadavků

  • Záruka dodržení všech požadavků na bezpečnost

  •  Záruka kvalifikovaného řešení neshod a reklamací

 O Značce

Značka vychází z tradiční a veřejnosti známé chráněné značky ESČ, která ve své původní podobě vyjadřuje stálou shodu vlastností výrobků s normami na elektrickou bezpečnost a je jednou z nejstarších značek tohoto druhu v Evropě. Základní eliptická značka ESČ je umístěna v kruhu s vloženým textem „Ekologie - Bezpečnost - Kvalita", který konkretizuje zaměření značky. Oblast služby, pro kterou je značka poskytována, je uvedena textem pod základní značkou ESČ. Značka patří mezi přijaté značky v rámci „PROGRAMU ČESKÁ KVALITA". Značka je přihlášena k registraci na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. 

Odkazy