QZ - Zaručené kvalita

QZ - Zaručené kvalita

 

  • QZ – Zaručená kvalita je značkou kvality, která v programu Česká kvalita zastupuje oblast textilních výrobků a služeb souvisejících s údržbou textilu.  Kvalita výrobku/služby je ověřována nezávislou třetí stranou, nejčastěji akreditovanými zkušebními ústavy.  Výrobky se ověřují na úroveň požadavků, které mají předejít nebezpečí reklamací. Ověřuje se zdravotní nezávadnost a podstatné užitné vlastnosti textilních výrobků.
  • Výrobky takto označené odpovídají platným právním i technickým předpisům a najdete na nich veškeré informace o údržbě výrobku. V případě reklamací máte jistotu, že případná reklamace proběhne bez průtahů výměnou zboží nebo vrácením peněz.
  • Statut značky je zaměřen na kvalitní výrobky a služby na českém trhu bez ohledu na původ zboží.Objevit se může na zboží levnějším i dražším, na zboží domácí i zahraniční výroby.
  • Značka QZ umístěná na provozovatelnách  prádelen zaručuje kvalitní šetrné praní a profesionální úroveň svých služeb. Značka se uděluje na základě splnění požadavků daných oborovou specifikací OS 80-04, kde se hodnotí kvalita praní z hlediska vlivu procesu praní na pranou textilii.
  • Nejpoužívanější varianty loga QZ Zaručená kvalita/ Česká kvalita (česká a zahraniční verze)
  • Součástí značky QZ  jsou piktogramy kvality, které upřesňují ověřené vlastnosti výrobku.

                                                

Kdo značku uděluje?

  • Vlastníkem značky QZ-Zaručená kvalita je SOTEX GINETEX CZ. SOTEX se stará o dobré jméno značky QZ a dohlíží na dodržování licenčních smluv.
  • SOTEX založily asociace jako ATOK, Svaz obchodu České republiky, Asociace prádelen a čistíren, Sdružení obrany spotřebitelů a další.
  • SOTEX je zároveň správce ochranné známky symbolů údržby a členem GINETEX (Mezinárodní asociace pro označování textilu symbolů údržby). 

Odkazy