Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Značka spolehlivosti (označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace) vznikla v reakci na poptávku dárců a neziskových organizací. Jejím účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Značka spolehlivosti tak má ambici stát se významným samoregulační nástrojem, který v českém neziskovém sektoru doposud chybí.

Usnadní rozhodování dárcům!

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace je každoročně prověřována zda:

  • Adekvátně hospodaří s darovanými prostředky
  • Pracuje na svém dalším rozvoji
  • Váží si svých dárců
  • Odpovědně naplňuje svoje poslání

 

Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce znovu prověřujeme, zda organizace stále splňuje podmínky držení značky. Po uplynutí tří let organizace prochází znovu kompletním hodnocením. Hodnocení provádějí zkušení hodnotitelé, kteří již řadu let působí v neziskovém sektoru. O samotném udělení nebo neudělení značky pak na základě jejich doporučení rozhoduje Rada složená z nezávislých odborníků.

Odkazy