Czech Made má nového správce

Novým správcem značky CZECH MADE je od léta Česká společnost pro jakost. 

Galavečer s Českou kvalitou 2017

Patnáctý ročník Galavečera s Českou kvalitou proběhl 21. listopadu ve Švandově divadle v Praze. Přehled oceněných výrobků a služeb najdete zde.

Nová značka v programu

Do Programu Česká kvalita byla přijata nová značka ŽIVOTNOST PLUS.

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů (SČS) výrobkům či službám, pro které výrobce/poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.

 

Zájemci o značku

Program Česká kvalita vznikl v roce 2002 jako reakce na vzrůstající množství různých pseudoznaček kvality a zvyšujícím se množstvím nekvalitních výrobků na českém trhu. Dává výrobcům a poskytovatelům služeb možnost  jasně dokladovat svoji péči o kvalitu a stává se marketigovým nástrojem s minimálními náklady na propagaci. Program podporuje domácí výrobce a dává možnost k snadnějšímu navázání kontkatu se spotřebiteli, především pro malé a střední podniky.